در این پادکست، یزدان عباسی، پرهام لیلیان، افشین حیدرپور با محیطی تعاملی وباز به زبان ساده در مورد مفاهیم و کاربرد های بلاکچین صحبت میکنند