در اساطیر ایران زروان خدای زمان و خالق اهورامزدا و اهریمنه کسی که شاهد جنگ طولانی بین خیر و شره و تقدیر رو چنان زقم زده که برنده نهایی این جنگ نیروی خیر باشه بار دیگه این جنگ در دنیای کریپتو درگرفته و اینبار زروان اومده تا برای شما روایتش کنه

پادکست آموزشی زروان به منظور آموزش و ترویج تکنولوژی بیتکوین، توسط سیدمهدی و نوید ضبط می‌شود. این پادکست شامل دو زیرمجموعه به نام های ژنرال های بیزانسی و زوران نیوز نیز می‌باشد که هدف های متفاوتی را دنبال می‌کنند.

ژنرال های بیزانسی یک پادکست مصاحبه محور با فعالین کامیونیتی کریپتوی ایران است و زروان نیوز اخبار مهم مربوط به بیتکوین را با تحلیل عمیق تری به مخاطبین ارائه می‌کند. تا به حال تنها کارشناس شرکت کننده در این پادکست، «سینا» بنیانگذار چنل تلگرامی مدرسه بیتکوین بوده است.

راه های تماس:

twitter icon instagram icon telegram icon